Подлепващ материал H90 - 40гр.бял

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 99,60 лв.

Подлепващ материал H90 - 25 гр.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 76,44 лв.

Двойно подлепваща лента 10 мм

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 9,67 лв.

Двойно подлепваща лента - 15 мм

Цена за 0 опаковка - 100 м.: 10,45 лв.

Двойно подлепваща лента - 20 мм

Цена за 0 опаковка - 100 м.: 12,48 лв.

Двойно подлепваща лента - 30 мм

Цена за 0 опаковка - 100 м.: 18,25 лв.

Подлепващ материал М70 - графит

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 104,52 лв.

Подлепващ материал М70 - бял

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 98,28 лв.

Подлепващ материал H90 - 40гр.бял

Цена за 1 ролка - 10 м.: 21,60 лв.

Подлепващ материал H90 - 40гр.черен

Цена за 1 ролка - 10 м.: 21,60 лв.

Подлепващ материал H90 - 25 гр.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 15,60 лв.