Ръчни игли - асорти 33 бр.

Цена за 1 опаковка: 6 лв.

Шевен к-т с игли + вдевачка

Цена за 1 опаковка: 8,18 лв.

Ръчни игли за кожа

Цена за 1 опаковка: 6,12 лв.

Комплект игли за тъкане

Цена за 1 опаковка: 5,16 лв.

Специализирани игли за вдяване

Цена за 1 опаковка: 4,44 лв.

Ръчни игли за вълна

Цена за 1 опаковка: 3,36 лв.

Ръчни игли за вълна - алуминиеви

Цена за 1 опаковка: 5,28 лв.

Ръчни игли комплект № 1-9

Цена за 1 опаковка: 3,36 лв.

Ръчни игли комплект № 5/0 и 1/0

Цена за 1 опаковка: 3,72 лв.

Домашни ръчни игли

Цена за 1 опаковка: 3,60 лв.

Ръчни игли № 3-7

Цена за 1 опаковка: 3 лв.

Ръчни игли № 5-9

Цена за 1 опаковка: 3,06 лв.