Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 бр.: 10,20 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 бр.: 10,20 лв.