Оловна нишка 70 гр/м

Цена за 1 опаковка - 50 м: 95,52 лв.

Оловна нишка 85гр/м

Цена за 1 опаковка - 50 м: 125,28 лв.

Оловна нишка 14гр/м

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 46,80 лв.

Оловна нишка 35гр/м

Цена за 1 опаковка - 50 м: 53,76 лв.

Куки за перде

Цена за 1 Опаковка - 250 бр.: 7,80 лв.

Куки за перде

Цена за 1 Опаковка - 250 бр.: 7,80 лв.

Куки за перде

Цена за 0 Опаковка - 250 бр.: 7,80 лв.

Халки за пердета - 1000 бр.

Цена за 1 : 15,60 лв.

Стопер за корниз - 500 бр.

Цена за 1 : 60,84 лв.

Плъзгачи за пердета

Цена за 1 : 11,70 лв.

Плъзгачи за пердета

Цена за 1 : 11,70 лв.

Плъзгачи за пердета

Цена за 1 : 11,70 лв.