Игли за плетене № 2

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетене № 2,5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетене № 3

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетене № 3,5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетене № 4

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетене № 4,5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетене № 5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Помощни игли за плетене

Цена за 1 опаковка: 7,25 лв.

Игли за плетене

Цена за 1 бр.: 5,46 лв.

Игли за плетене

Цена за 1 бр.: 5,46 лв.

Игли за плетене

Цена за 1 бр.: 6,24 лв.

Игли за плетене

Цена за 1 бр.: 6,24 лв.