Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.

Тъкан ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 12,62 лв.