Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.

Тъкан ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 10 м.: 14,28 лв.