Условия за ползване

1. Клиент е всеки потребител, който се е регистрирал с цел да ползва услугите, предлагани от eshop359.com, на интернет страницата http://www.eshop359.com

2. Доставчик е лице, занимаващо се с търговия на стоки от сайта - eshop359.com.

3. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

4. Криптиране е начин за осигуряване скриването на информацията от тези, за които тя не е предназначена. Криптирането се извършва в комбинация с ключ – дума, число или фраза.

5. Интернет страница по смисъла на настоящите правила означава съставна и обособена част от уебсайт.

6. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

7. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския (клиентския) му профил.

8. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира.

9. Клиентски профил е обособена част от сайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от eshop359.com при регистрацията и съхранявана при eshop359.com, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола.

10. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Условия за ползване

Всеки клиент на сайта трябва да прочете внимателно условията за ползване. Това е споразумение, което регулира отношенията между Вас и eshop359.com. Споразумението включва условията, при които Вие можете да използвате нашия сайт, както и нашите задължения относно сроковете за доставяне и качеството на продуктите. Ако не приемате нашите условия за ползване на услугите предлагани от eshop359.com, имате право да не използвате този сайт.

eshop359.com гарантира качеството на услугите, които предлага:

Всички  продукти, които предлагаме, са създадени, за да задоволят нуждите на клиентите, използващи нашия сайт. Ако не се чувствате удовлетворени, ние бихме искали да знаем. Всеки наш клиент има право да използва нашите телефони, както и да пише до eshop@kinkaleria.com

Съветваме Ви в момента на доставката да прегледате доставените продукти. С подписването на документа за доставката се счита, че доставката е приета. Клиентите ни имат право да заменят продуктите, от които не са доволни, в рамките на срока на годност на дадения продукт при условие , че същите са с ненарушена опаковка и съхранявани съобразно условията за съхранение препоръчани от производителя.

eshop359.com обслужване:

Поръчване през сайта:

Цени и наличност: Ние в eshop359.com вярваме, че предлагаме качествени продукти на достъпни цени. Имаме достъп до продукти на водещи фирми производители и търговци. Съществува възможност определени продукти да отсъстват от нашия каталог, но това се налага по причини извън обсега и влиянието на фирмата. Ако ние не сме в състояние да изпълним Вашата заявка, поемаме отговорността да се свържем с Вас и да Ви информираме. eshop359.com си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите.

За да получите доставката, трябва да ни дадете точен адрес, телефон за връзка и името на получателя. Ако на входната врата има служител, който регулира пропусквателия режим на сградата, той трябва да бъде уведомен за  пристигане на доставка за Вас или оторизиран да я приеме.С приемането на тези условия Вие потвърждавате, че сте уведомен, че плащането се извършва след доставката.

Партньори:

В бъдеще eshop359.com си запазва правото да използва бизнес партньори. Това означава, че някои стоки, предлагани на нашия сайт, може да не са собственост на eshop359.com. В такъв случай, Вие ще трябва да се запознаете с правилата, установени от съответните фирми или организации. eshop359.com има само свързваща роля при установяването на подобни взаимоотношения и не носи отговорност.

Права върху сайта и марката eshop359.com:

Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на eshop359.com. Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на изброените по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на eshop359.com се наказва от закона.

Достъп до eshop359.com:

Телефонните разходи, които правите, обаждайки се на нашите телефони, са за Ваша сметка.
Вие декларирате, че сте над 18 години и можете да участвате в това споразумение. Само Вие можете да оторизирате трети лица да използват вашето потребителско име и парола. Вие се съгласявате да информирате незабавно eshop359.com за злоупотреби с потребителското ви име и парола.

Вие се задължавате да платите всички разходи, направени от Вас, както и тези, направени от трети лица, използвали Вашия клиентски профил. Вие се съгласявате и приемате да пазите клиентския си профил, както и цялата лична информация включваща адрес, телефонен номер, информация, касаеща електронните Ви плащания, електронен адрес и оторизираните лица да приемат поръчките ви.

eshop359.com си запазва правото да отказва поръчки на лица под осемнадесет (18) години, както и да изтрива клиентски профили.

Вие носите пълна отговорност за опазването на вашето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Вие сте длъжен незабавно да уведомявате eshop359.com и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на Вашето потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

При ползване на Услугите, предлагани от eshop359.com, Вие се задължавате, независимо дали сте направил поръчка или не:

• да не нарушавате и да зачитате правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от eshop359.com услуги;

• да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да уведомявате незабавно eshop359.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зареждате, изпращате, предавате, разпространявате или използвате по какъвто и да било начин и да не правите достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер или нецензурни съобщения, комерсиални съобщения, текстове и снимки с порнографско съдържание, компютърни вируси, текстове и софтуер, които са обект на закона за авторското право и сродните му права.;

• да не извършвате злоумишлени действия. Вие изразявате съгласие, че използването на интернет и услугите предлагани в сайта е на Ваша отговорност.

eshop359.com не носи отговорност за гаранциите, услугите и информацията, дадени от производителите на продукти или услуги.

eshop359.com не дава гаранция, че информационният поток и функциите, предложени от сайта, са лишени от технически грешки, както и че сървърът, който го обслужва, не съдържа компютърни вируси и други вредни компоненти.

eshop359.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на eshop359.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за eshop359.com.

Вие в качеството ви на потребител сте длъжен да обезщетите eshop359.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които сте използвал, разположил на сървъра или където и да е в пространството на http://www.eshop359.com , изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез http://www.eshop359.com в нарушение на закона, настоящите условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката. eshop359.com гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия за ползване.

eshop359.com събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги.

Всички цели, за които eshop359.com ще използва предоставената информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Информацията може да бъде използвана от eshop359.com, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: eshop@kinkaleria.com .

Публикуваните материали в сайта се използват за законни цели. Ние не приемаме, че съдържанието на сайта може да се използва от други лица за други цели. Цените и наличността в сайта са обект на промяна без предварително предупреждение.

Поверителност на информацията:

Ние осъзнаваме колко е важно да запазим Вашите лични данни и да Ви осигурим необходимото ниво на сигурност, когато използвате фирмения ни сайт. Това е причината да изградим специална фирмена политика свързана с използването на личните Ви данни. Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт.

Лична информация за физически лица, клиенти на сайта:

• Име
• Точен адрес, на който да бъде извършена доставката
• Електронна поща
• Телефон за контакт

Информация за юридически лица, клиенти на сайта:

• Наименование на фирмата
• Данните на юридическото лице
• Адрес, на който да бъде извършена доставката
• Електронна поща
• Телефон за контакт

Тази информация ни е необходима, за да можем да доставим продуктите на желания от Вас адрес. Налага се да използваме Вашия електронен адрес и телефон, за да потвърдим заявката, както и да ви уведомим за настъпили промени или проблеми с нейното доставяне. Тази информация се класифицира като лична и се пази в нашия фирмен сайт. В случай, че изберете да не публикувате личните си данни (име, адрес, телефон, електронна поща, фирмени данни, дата на изтичането и), Вие няма да имате възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме.

Как използваме информацията, която ни предоставяте:

Ние използваме предоставената ни информация, за да отговорим на Вашите очаквания. Обработваме Вашите заявки, повишаваме нивото на услугата, като предлагаме лична комуникация, изготвяме Ви персонален профил с цел да улесним Вашето пазаруване и да ви спестим време, информираме ви за нови продукти и предложения, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние нямаме право да предоставяме персоналните Ви данни на трети лица или организации, освен ако Вие не ни оторизирате да го направим. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за eshop359.com .

Как използваме “cookies”:

Това е малък файл с данни, складирани на Вашия компютър, съдържащ информация за Вас. Ние я използваме, за да Ви идентифицираме като наш клиент. Това разрешава на нашата система да запомни Вашите клиентски данни, историята на поръчките Ви, както и друга информация, която Ви помага докато пазарувате. Разрешавайки ни да използваме cookies, на Вас няма да Ви се налага да изписвате потребителското си име и парола повече от един път. Това ще Ви спести време докато пазарувате при нас. Ние не използваме Вашата лична или финансова информация (освен Вашия електронен адрес). Повечето браузъри автоматично приемат „cookies”, но Ви разрешават да ги деактивирате. Ако използвате тази възможност, няма да имате възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме.

Как използваме Log files:

IP адреса Ви e уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страницата или ресурс на клиента по начин, по който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

Споделяне на личната информация:

Ние споделяме информация с нашите партньори. Тя касае рекламодателите и фирмите, с които работим за повишаване качеството на услугата. Тази информация не съдържа личните данни на нашите клиенти. eshop359.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за Вас и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

1. е получил изричното Ви съгласие при регистрацията или в по-късен момент

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

3. други посочени в закона случаи

Изискана информация от потенциалните и регистрираните клиенти: Нашият сайт разрешава на регистрирани и нерегистрирани клиенти да разгледат това, което предлагаме. Те могат да изпратят запитване за продуктите и услугите, които предлагаме, както и да споделят своя опит в електронната търговия. Ние си запазваме правото да публикуваме мненията и цитираме имената на нашите клиенти в сайта, освен ако те изрично пожелаят да не го правим.

Проучвания:

eshop359.com си запазва правото да използва фирми, които да събират информация от Вас, както и да провежда самостоятелно анкети и проучвания. Целта ни е да създадем най-добрия микс от стоки и услуги. Това ще ни помогне да удовлетворим Вас - нашите клиенти.

Граници на фирмената ни пoлитика:

Нашият сайт може да съдържа линкове на други сайтове. Ние искаме да знаете, че от момента, в който използвате някои от тези линкове, Вие ставате обект на тяхната фирмена политика. Това освобождава eshop359.com от отговорност. Ние носим отговорност само за нашата фирмена политика.

Обработване на лична информация:

Ние полагаме дължимата грижа и отговаряме за защита на информацията за клиента, станала ни известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията, ние обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ние имаме право да предоставим личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Вашата сигурност:

Криптиране:

Ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта.

Изгубена или открадната информация:

Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име или парола са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби.

Промяна на личните данни:

Ако настъпи промяна в личните Ви данни (смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща), имате възможност да информирате нашия администратор. Това ще ни помогне да изпълняваме поръчките Ви коректно.

Разни:

Това споразумение се приема от Вас и ще е в сила докато не бъде прекратено или унищожено. eshop359.com има право да прекрати или измени това споразумение с предизвестие, отправено по електронната поща или на посочения от вас адрес.
Това споразумение и фирмената ни политика определят обхвата на споразумението ви с eshop359.com относно използването на сайта и услугите, които предлагаме. Вие давате съгласието си, че това споразумение се отнася само за регистрираните клиенти на сайта и между тях и eshop359.com